Chór

Krakowski Chór Dziewczęcy tworzą uczennice szkół podstawowych i średnich.  Zespół jest środowiskiem, który nie tylko rozbudza zainteresowania muzyczne, rozwija dziewczęcą wrażliwość czy młodzieńcze pasje, ale również kształtuje osobowość młodych ludzi,  samodyscyplinę i umiejętność współdziałania w grupie.

Nadrzędnym celem pracy chóru jest wysoka dbałość o warsztat wokalny i wysoki poziom artystyczny wykonywanych utworów. Oprócz prób tutti prowadzone są zajęcia indywidualne i warsztatowe, podczas których dziewczęta uczą się właściwej pracy nad głosem, podstawowych zasad muzyki i stylów muzycznych Nienaganna intonacja, charakterystyczna jasna i ciepła barwa to gwarancja spójnego brzmienia zespołu.

Repertuar Krakowskiego Chóru Dziewczęcego stanowią utwory wybitnych twórców wszystkich epok historycznych – odpowiednio wyselekcjonowane i dobrane do możliwości wokalnych chórzystek. Ważną jego część stanowi polska literatura chóralna nawiązująca często do tradycji ludowych i patriotycznych.

Zespół prowadzą: Małgorzata Chyła oraz Agnieszka Zalewa.